Infinite Lagrange - Official Worldwide Website
Build an Army: Discover endless possibilities of fleet makeup■ Fleet battles:On an unprecedented scale.■ Forge Alliance: Together We Conquer the Galaxy ■Players Combat: The best stage for the ambitious.■ Customize Ships: Access full modification capacity.■ Intersteller Travel: The Secrets Hunt to the Ruins■ Interact with factions:Fleets Trading,Combat or Collabration■ Unveil Lore: Reveal histories between factions.■ Mining Resources: To the very edges of the universe■ Develop the science power from numerous routes.■ Upgrade the base: construct your own airspace

Yeni Oynanış Ön İzlemesi: Yeni Yıldız Sistemi Keşfinde Bağlantı Noktası Kurtarma Sözleşmesi

2021-10-14

 Bir zamanlar Lagrange Ağı'nın bağlantı noktaları Samanyolu'nun üçte birini kapsıyordu. Yıldızlararası Savaş sırasında bazı bağlantı noktalarındaki yıldız geçitleri kaybedildi ve bu bağlantı noktalarının ağ ile bağlantısı koptu. Bununla birlikte Keşif Seferi, bağlantısı kopan söz konusu yıldız sistemlerinin yeniden keşfedilmesini sağladı.

 Bu bağlantı noktalarını Lagrange Ağı'na yeniden bağlamak ve bu şekilde Şafak Anlaşması'nın hükümleri doğrultusunda çalıştırılmasını sağlamak adın Antonios Kâşif Geliştirme Bölümü merkez yıldız sistemindeki deneyimli kâşifleri çağırıyor. Kâşifler hedef yıldız sistemlerine gidip bunları Lagrange Ağı'na yeniden bağlamadan önce Bağlantı Noktası Kurtarma Sözleşmesi'ni imzalayacak.

 Şafak Anlaşması'nda Bağlantı Noktası Kurtarma Sözleşmesi (Bu resim yalnızca gösterim amaçlıdır, son kaliteyi temsil etmemektedir)

 İstihbaratlara göre bu yıldız sistemleri o kadar uzun zamandır izole durumda ki Korsanlar halihazırda buralarda oldukça sağlam bir kuvvet oluşturmuş. Çok sayıda Uzay Şehrini ele geçirmişler ve tüm yıldız sistemlerinin güvenliğini tehdit ediyorlar. Korsan saldırılarına karşı son derece dikkatli olmaya çalış.

 Korsanlarla ilgili istihbarat (Bu resim yalnızca gösterim amaçlıdır, son kaliteyi temsil etmemektedir)

 Sayıları gün geçtikçe artan Korsanlara ek olarak başka bir kuvvet olan Galaktik Fraksiyonlar da bu yıldız sistemlerine yerleşmiş. Yüzlerce yıldır kendi düzenlerini geliştirmişler, Lagrange Geçitleri ile ilgili bir anlayış oturtmuşlar ve Şafak Anlaşması'nın çerçevesi altına girmek gibi bir niyetleri yok. Bu fraksiyonlar bir Karşılıklı Yardım Sözleşmesi yayınlayarak yıldız sistemlerindeki güçlü kâşiflerden yıldız geçitlerinin kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olmalarını istiyorlar.

 Yeni Galaktik Fraksiyonlar için Karşılıklı Yardım Sözleşmesi (Bu resim yalnızca gösterim amaçlıdır, son kaliteyi temsil etmemektedir)

 Karşılıklı Yardım Sözleşmesi doğrultusunda bu Galaktik Fraksiyonlar sözleşmeyi imzalayanlara geçici plan yetkisi, geçici bir gemi deseni ve bir geçici Üs deseni dahil olmak üzere kararlaştırılan malzemeleri sağlayacak.

 Karşılıklı Yardım Sözleşmesi ile Yetkilendirilen Desenler (Bu resim yalnızca gösterim amaçlıdır, son kaliteyi temsil etmemektedir)

 Karşılıklı Yardım Sözleşmesi ile Yetkilendirilecek Planlar (Bu resim yalnızca gösterim amaçlıdır, son kaliteyi temsil etmemektedir)

 Yıldız sistemindeki İşgal Etme sıralaması ve yıldız geçidine kimin sahip olduğu, Bağlantı Noktası Kurtarma Sözleşmesini imzalayan kâşifler için nihai puanlama kriteri olarak alınacaktır. Bununla birlikte Karşılıklı Yardım Sözleşmesi'ni imzalayacak olursan keşif durumun başka bir puanlama kriterine göre değerlendirilecek; Sözleşmeyi imzalayan tüm fraksiyonların katkı verdiği toplam İşgal Etme puanı ve yıldız geçitlerinin kontrolünü savunmada Galaktik Fraksiyonlara başarıyla yardım edip etmediğin göz önünde bulundurulacak.

 Bağlantı Noktası Kurtarma Sözleşmesi Doğrultusunda Puanlama Kriterleri (Bu resim yalnızca gösterim amaçlıdır, son kaliteyi temsil etmemektedir)

 Karşılıklı Yardım Sözleşmesi Doğrultusunda Puanlama Kriterleri (Bu resim yalnızca gösterim amaçlıdır, son kaliteyi temsil etmemektedir)

 Keşif yolculuğu seçimler ve bilinmeyenlerle dolu olacak. Sözleşmelerin getirdiği "kimlik" değişikliğini göz önünde bulundurman gerekecek. Bağlantı noktalarını Lagrange Ağı'na yeniden bağlamak veya yıldız geçitlerinin kontrolünü elinde tutmak üzere Galaktik Fraksiyonlara yardım etmek sana kalmış.